MỌI SỰ NỔI LỰC CỦA CHÚNG TÔI

VÌ PHỤNG SỰ CHO NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC NHÀ

Nguyễn Ngọc Trung

Giám đốc

“Giá trị Thép Đồng Tâm mong muốn hướng đến là cống hiến cho nền công nghiệp Việt Nam. Tương lai chúng tôi phát triển không chỉ ở mảng thép nói riêng mà còn là kim loại công nghiệp nói chung.”