” ĐỊNH VỊ CHẤT LƯỢNG THÉP VIỆT “

____ DONG TAM STEEL ____

Song hành cùng nền kinh tế phát triển và hội nhập, Thép Đồng Tâm tự hào hơn 35 năm nhập khẩu và phục vụ thép cơ khí cho các ngành công nghiệp trọng điểm. Chúng tôi tự hào là một trong các doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất tại khu vực miền Nam. Mọi nỗ lực của chúng tôi vì phụng sự cho sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà.

XEM THÊM